לו"ז האירוע

לו"ז האירוע
6:00 – פתיחת שערים 
7:00 – הזנקה 10 ק"מ
7:45 – הזנקה 5 ק"מ
8:30 – הזנקה 1.4 ק"מ
9:15 – טקס מנצחים

Cut off time - סגירת המסלול לריצה 
 10 ק"מ – 1:40
 5 ק"מ – 0:50
1.4 ק"מ – 0:20